Veiksmīgs eksporta process ietver 7 galvenos soļus.

Solis 1 – Produkts vai pakalpojums

Jums ir jānovērtē sevi un savu produktu / pakalpojumu. Lai izvēlētos eksportēšanai pareizo produktu vai pakalpojumu, ir svarīgi izvērtēt tā eksporta potenciālu, vajadzības, ko tas apmierinās ārvalstu tirgū, kā arī jebkuras dizaina izmaiņas, kas var būt nepieciešamas, lai to piemērotu konkrētajam tirgum. Jums vajadzētu atbildēt sev uz trim galvenajiem jautājumiem:

 • Vai mans produkts / pakalpojums ir eksportējams?
 • Vai mans uzņēmums spēj eksportēt?
 • Kuros tirgos?

Solis 2 – Aģentu izvēle un veicināšana

 • Tirgus izpēte
 • Tirgus apmeklējums
 • Mārketinga stratēģija & pārstāvniecība
 • Biznesa attiecību attīstīšana

Solis 3 – Līgums

 • Inkoterms
 • Apmaksas veids un nosacījumi
 • Produkta specifikācijas
 • Garantija, serviss, kvalitātes pārbaudes
 • Juridiskie apsvērumi
 • Uzņēmuma politika un atbildība

Solis 4 – Sagatavot preces vai pakalpojumus

 • Finansējums
 • Ražošanas jauda
 • Iepakojums
 • Apjoma radītie ietaupījumi
 • Nodokļu atmaksāšana

Solis 5 – Piegāde

 • Inkoterms
 • Kravas: sauszeme, jūras vai gaisa transports
 • Pārkraušana
 • Kravu pārvadājumi’
 • Jūras & kredīta apdrošinājumi
 • Dokumentācija
 • Savlaicīga piegāde

Solis 6 – Apmaksa

 • Uzņēmums politika un atbildība
 • Riska pārvaldība
 • Kredīta apdrošināšana
 • Īpašnieku maiņa
 • Apmaksas veids un noteikumi
 • Izmaksas un komisijas maksas

Solis 7 – Pārskatīšana un atzīšana

 • Attiecību uzturēšana
 • Nepārtraukta uzlabojumu veikšana
 • Klientu apkalpošana un Atkārtoti Pasūtījumi
 • Tirgus uzraudzība un monitorings; izmaiņu fiksēšana
 • Jaunu iespēju apgūšana