Novērtējot iespējamā eksporta tirgus potenciālu, ir vairāki būtiski faktori, kurus ieteicams ņemt vērā. Šie faktori var tikt iedalīti 11 kategorijās:

Tirgus lielums – lai noteiktu eksporta tirgus lielumu, Jums vajadzētu sākt ar kopējo iedzīvotāju skaita noteikšanu. Balstoties uz  iegūtajiem rādītājiem, nepieciešams:

 • Procentuāli novērtēt potenciālo pircēju skaitu minētajā populācijā, ņemot vērā vidējo mērķauditorijas ienākumu līmeni;
 • Analizēt datus, kas parāda, cik lielu ienākumu daļu cilvēki tērē uz līdzvērtīgiem produktiem vai pakalpojumiem, izmantojot rādītājus uz vienu iedzīvotāju;
 • Noteikt, vai konkurenti vietējā un ārējos tirgos jau piedāvā līdzvērtīgu produktu/pakalpojumu. Ja tirgū jau pastāv nopietni konkurenti, ir svarīgi noteikt cenu, par kādu konkurējošais produkts/pakalpojums tiek piedāvāts, kā arī veikt šo produktu cenas un kvalitātes salīdzinājumu ar Jūsu produktu.

Tirgus izaugsme – lai identificētu eksporta tirgus izaugsmes potenciālu, Jums nepieciešams:

 • Veikt Jūsu produkta/pakalpojuma pēdējo 4-5 gadu importa vēstures analīzi konkrētajā tirgū, pievēršot uzmanību, vai importa apjomam ir tendence palielināties vai samazināties;
 • Izpētīt tendences un izaugsmes prognozes, izdarot secinājumus, par tirgu un iespējām tajā;
 • Noteikt izmaiņas ienākumos uz vienu iedzīvotāju – vai tirgū ir/būs pieprasījums pēc Jūsu produkta/pakalpojuma;
 • Apsveriet kāds ir Jūsu izvēlētā tirgus rūpniecības attīstības līmenis.

Tirgus pieejamība – lai noteiktu izvēlētā tirgus pieejamību, Jums nepieciešams iegūt un izvērtēt šādu informāciju:

 • Ievedmuitas nodokļi un tarifi;
 • Produkta standarti;
 • Vietējie piegādātāji;
 • Ārvalstu piegādātāji;
 • Kā strādā izplatīšanas kanāli;
 • Kā saņemt importa atļauju/atļaujas;
 • Cenu noteikšanas metodes;
 • Īstenotās reklāmas un mārketinga aktivitātes;
 • Kredīta noteikumi.

Ekonomiskā stabilitāte – lai noteiktu tirgus ekonomisko stabilitāti, nepieciešams apzināt:

 • Valūtas kursa pozīciju;
 • Vai pastāv valūtas kontroles mehānismi;
 • Maksājumu bilanci;
 • Ārvalstu valūtas rezerves;
 • Valsts parādu un budžetu;
 • Inflācijas līmeni;
 • Bezdarba līmeni.

Politiskais klimats – lai noteiktu tirgū pastāvošo politisko gaisotni, nepieciešams noskaidrot trīs galvenos jautājumus:

 • Vai izvēlētā tirgus politiskā sistēma ir pietiekoši stabila, lai uzsāktu eksporta darbības (ir svarīgi novērtēt, kā iespējamās izmaiņas varētu Jūs ietekmēt)?
 • Kā un cik lielā mērā valdība ietekmē Jūsu importa iespējas tirgū?
 • Kāda ir potenciālā eksporta tirgus valdības attieksme pret valsti, no kuras tiks ievests Jūsu produkts / pakalpojums

Kultūras vide – lai definētu kultūras gaisotni potenciālajā eksporta tirgū, ir ieteicams zināt:

 • Galvenās pastāvošās reliģijas šajā tirgū;
 • Dažādu simbolu nozīmi konkrētajā kultūrā;
 • Numuru, skaitļu nozīmi kultūrā (piemēram, Latvijā ziedu daudzums pāra skaitlī tiek nests uz bērēm);
 • Krāsu nozīmi kultūrā (piemēram, baltā krāsa Ķīnā un Korejā ir nāves krāsa).

Izglītība – ārvalstu tirgus izglītības līmenis, var ietekmēt spēju tur pārdot Jūsu produktu/pakalpojumu. Analizējot izglītības līmeni tirgū, ir lietderīgi noskaidrot lasītprasmes un datora prasmju līmeni konkrētajā valstī. Gatavojot reklāmas materiālus, var būt nepieciešams pievienot vairāk grafikas uz brošūrām un uzstādīšanas instrukcijas.

Valoda – Angļu valoda ir starptautiskā biznesa valoda, bet, ir lietderīgi paturēt prātā, ka klients vienmēr labprātāk izvēlas runāt savā dzimtajā valodā, kā arī novērtēs Jūsu vēlmi un spēju komunicēt ar viņu tajā. Lai sazinātos ar klientiem viņu valodā:

 • Ieteicams mārketinga literatūru un informāciju par produktu pārtulkot, ņemot vērā pareizu dialektu (piemēram, britu angļu valodas un amerikāņu angļu valodas īpatnības);
 • Noskaidrot svešvalodu zīmju pareizu rakstību (piemēram, teksta rakstīšana no kreisās puses uz labo vai no labās uz kreiso pusi).

Vides faktori – svarīgākie vides faktori, kas ietekmē produkta / pakalpojuma pieprasījumu un tā izpildījumu, ir: temperatūra, mitrums, augstums un smiltis.

Ģeogrāfiskie faktori – ģeogrāfiskie faktori, kas ietekmē izmaksas ir: nepieciešamais valstī nokļūšanas ilgums, ceļa izmaksas, piegādes laiks, un sūtīšanas izmaksas.

Juridiskā sistēma – juridiskie faktori, kas var ietekmēt lēmumu, kuru eksporta tirgu labāk izvēlēties, ir:

 • Neatkarīga tiesu sistēma, izvērtējot tās korupcijas līmeni un juridisko procesu norises ātrumu;
 • Autortiesību aizsardzība;
 • Preču zīmju aizsardzība;
 • Tiesības iesūdzēt tiesā;
 • Tiesības uz īpašumu;
 • Tiesības brīvi ceļot.

Lai Jums būtu vieglāk izvērtēt faktorus un izlemt, kurā eksporta tirgū Jūs vēlaties ieiet, mēs iesakām:

 • Izvēlieties ceļu uz eksporta tirgu ar vismazāko pretestību – jāatzīmē, ka starptautiskajos tirgos ir ļoti augsts konkurences līmenis un ieiet tajos nav viegls process. Tāpēc, pirmkārt, ieteicams sākt ar nelielu tirgu, un, iegūstot zināmu pieredzi,  izvēlēties lielākus un sarežģītāku tirgus eksportam;
 • Izvēlieties tirgu, kas atbilst jūsu resursiem un iespējām – paredziet arī periodiskus apmeklējumus, lai uzturētu un attīstītu tirdzniecības attiecības;
 • Izvēlieties tirgu ilgtermiņā – koncentrējieties uz mērķa tirgu, saglabājot fokusu arī ilgtermiņā, kā arī veidot attīstību laika gaitā;
 • Izvairieties no stagnācijas, veicot regulāru analīzi – svarīgi saprast, ka tirgus izpētē, nevar būt pareizās vai nepareizās atbildes un absolūti perfekta eksporta tirgus.