Eksporta plāna izstrāde

Plānošana ir ļoti būtiska ne tikai uzsākot savu biznesu, bet arī izejot jaunos eksporta tirgos, lai uzņēmums un tā vadība būtu labi sagatavoti pirms iziešanas starptautiskajā vidē. Tāpēc eksporta plāns ir pamats veiksmīgai jaunu eksporta tirgu apguvei.

Eksporta plāns paredz nepieciešamo resursu apjomu un tirgus apguves laika nogriezni, ļauj klientam novērtēt iespējamos ieguvumus un potenciālos riskus, vienlaicīgi ļaujot noteikt atbilstošāko pieeju izvirzīto mērķu sasniegšanai starptautiskajā tirdzniecībā.

Mēs palīdzēsim Jums apkopot nepieciešamo informāciju loģiskā, strukturētā plānā, kas sniegs Jums pārliecību uzsākot vai paplašinot esošās eksporta aktivitātes.