Klientu eksporta gatavības izvērtējums

Šīs aktivitātes mērķis ir noteikt uzņēmuma un produkta/pakalpojuma gatavību izvēlētajam eksporta tirgum.
Šis pakalpojums ietver:

  • Produkta/pakalpojuma atbilstības izvērtējumu izvēlētajam eksporta tirgum;
  • Uzņēmuma menedžmenta izpratnes un sagatavotības novērtējumu darbībām ārējos tirgos;
  • Uzņēmuma kapacitātes noteikšana;
  • Potenciālo risku izvērtējumu;
  • Klienta stipro un vājo pušu izvērtējumu.