Produkcijas sertificēšana krievijas, baltkrievijas un kazahstānas tirgiem

Jebkuram tirgum ir savi „spēles” noteikumi

Lai bez ierobežojumiem varētu ievest produkciju Krievijas Federācijā, ir nepieciešams iepazīties ar noteikumiem, kuri reglamentē produkcijas pielaidi tirgum un tās tirdzniecību tur. Par galveno argumentu kalpo produkcijas kvalitātes apstiprinājums un tās atbilstība noteiktām normatīvo dokumentu prasībām un tiesību aktiem.

Produkcijas sertificēšana Krievijas Federācijai, atbilstošu sertifikātu izgatavošana

Produktu atbilstības novērtēšanas oficiālās formas Krievijā ir valsts reģistrācija Rospotrebnadzor, produktu sertificēšana un tās atbilstības deklarēšana. Atbilstības novērtējuma procedūra ietver tādus dokumentus kā atbilstības sertifikāts un atbilstības deklarācija. Dažiem produktu veidiem, ir nepieciešams noformēt Rospotrebnadzor valsts reģistrācijas apliecību. Produktu sertifikācija tiek veikta saskaņā ar Krievijas Federācijas standartiem vai apstiprinātajiem tehniskajiem noteikumiem.

Jūs varat iegūt sertifikātus sērijveida ražošanai vai konkrētai partijai. Šos dokumentus izsniedz akreditētas sertifikācijas institūcijas un tie darbojas visā Krievijas teritorijā, neatkarīgi no reģiona, kurā iesniedzējs ir reģistrēts.

Saskaņā ar noteikumiem, sertifikācijas Krievijā notiek vairākos posmos, no kuriem pirmais ir pieteikuma un dokumentu iesniegšana pilnvarotajām iestādēm. Tad pēc laboratorijas testu rezultātiem tiek izsniegts ekspertu atzinums, kura rezultātā tiek apstiprināts par iepriekš minēto dokumentu izsniegšanu.

Atbilstības deklarācija – ir oficiāls dokuments, kas apliecina produkta kvalitāti, tas ir, deklarācija kalpo kā apstiprinājums produkta kvalitātei, un deklarācija ir obligāts, saistošs dokuments vairākām preču grupām. Deklarācija var būt izsniegta tikai vietējiem (Krievijas) ražotājiem vai piegādātājiem juridiskās personas statusā, vai individuālajiem komersantiem, kuri reģistrēti Krievijas teritorijā.

Brīvprātīga un obligāta produktu sertifikācija Krievijā, atbilstības sertifikātu saņemšana

Produktu sertifikācija ir sadalīta divās galvenajās sistēmās, kas ietver dažādas noformēšanas shēmas – tās ir tā sauktā brīvprātīgā un obligātā produktu sertifikācijas sistēmas.

Obligātā atbilstības novērtēšana, ieskaitot deklarēšanu, attiecas uz produktiem, kuriem noteiktas obligātās drošības prasības. Brīvprātīgo sertificēšanas procedūru uzsāk pēc pieteicēja iniciatīvas, bet brīvprātīga atbilstības sertifikāta klātbūtne ir spēcīgs arguments patērētājam. Šī iemesla dēļ uzņēmumi veica brīvprātīgu kvalitātes vērtējumu par pārdoto produktu. Praksē pircējam ir svarīgi, lai būtu dokumenti, kas apliecina produkta kvalitāti. Tas nav svarīgi, vai tā ir bijusi brīvprātīga vai obligāta procedūra. Jebkurš no šiem dokumentiem apliecina piedāvāto produktu drošumu, un tas ir galvenais kritērijs pircējam.

Vairāk informācijas par noteikumiem, kas reglamentē sertificēšanas jautājumus var atrast tīmekļa vietnē Federālās aģentūras par tehnisko regulēšanu un metroloģiju mājas lapā (Rosstandart) – www.gost.ru

Informācija dzīvnieku valsts izcelsmes produktu ražotājiem

Federālais veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienests ir federālās valsts iestāde, kas atbild par kontroli un uzraudzību tādās jomās, kā dzīvnieku veselība, augu aizsardzība, droša pesticīdu un agroķīmijas lietošana, augsnes auglības uzturēšana, kvalitātes un graudu drošības nodrošināšana, graudaugu, dzīvnieku barības un sastāvdaļu ražošana, graudu blakusproduktu pārstrāde un zemes attiecības (attiecībā uz lauksaimniecības zemēm), sabiedrības aizsardzības funkcijas no kopējām cilvēku un dzīvnieku slimībām.

Lai eksportētu dzīvnieku izcelsmes produktus uz Krieviju, jums ir jāsaņem preču ievešanas atļauja no iepriekš minētās iestādes. Vairāk informācijas par prasībām var atrast Federālās veterinārās un fitosanitārās uzraudzības dienesta mājas lapā (Rosselhoznadzor) – http://www.fsvps.ru

Par Federālo dienestu, kurš uzrauga patērētāju tiesību aizsardzību un cilvēku labklājību

Kā minēts iepriekš, dažiem produktiem var būt nepieciešama Valsts reģistrācijas apliecība. Ar prasībām un noteikumiem var iepazīties Federālās patērētāju tiesību aizsardzības un cilvēku labklājības uzraudzības dienesta mājas lapā (Rospotrebnadzor) – http://rospotrebnadzor.ru

Par Muitas savienību

Baltkrievijas Republika, Kazahstānas Republika un Krievijas Federācija atbilstoši 6. oktobra 2007. gada līgumam, veido muitas savienību.

Augstākā muitas savienības struktūra ir Starptautiskā Padome, kas sastāv no dalībvalstu un valdību vadītājiem.
Muitas savienības dalībvalstis pēc 2007. gada 6. oktobra līguma ir izveidojušas Komisiju- vienotu pastāvīgi regulējošu muitas savienības institūciju.

Muitas savienība paredz izveidot vienotu muitas teritoriju, kurā dalībvalstīm nav muitas nodokļi un ekonomiska rakstura ierobežojumi, izņemot īpašus aizsardzības, antidempinga un kompensācijas pasākumus. Muitas savienības ietvaros dalībvalstis piemēro vienotu muitas tarifu un citus kopīgos preču tirdzniecības pasākumus attiecībā uz trešajām valstīm.
2009. gadā augstākā Muitas savienības struktūra, Muitas savienības Komisijai un dalībvalstu pārstāvji veica virkni pasākumu, lai pabeigtu līguma tiesiskā regulējuma formulējumu, ieskaitot kopējo muitas tarifu, muitas kodeksu, kā arī tiesas statūtus.

Plašāku informāciju par dokumentiem, kas reglamentē prasības precēm, ko ieved muitas savienības valstu teritorijā, var atrast Muitas savienības komisijas mājās lapā – www.tsouz.ru .

Par muitas jautājumiem

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar muitošanu, jūs varat meklēt informāciju Federālā muitas dienesta mājas lapā – http://customs.ru un konsultāciju portāla “Virtuālā Muita” – http://vch.ru

Sertifikācija – no teorijas līdz praksei

Tagad, ka esat izlasījuši ievada informāciju, ir ieteicams to pielietot praksē. Lūdzu, sūtiet savus pieprasījumus, un mēs centīsimies pēc iespējas īsākā laikā sniegt Jums konsultāciju. Pieprasījumā jābūt norādītam produkta nosaukumam, tā muitas kodam un īsam aprakstam par produkta izmantojumu un tā galamērķi.