Tirgus izpēte un analīze

Pirms ieiešanas jaunā eksporta tirgū, ir ļoti būtiski veikt šī tirgus analīzi un izpēti, lai izvērtētu ārējās vides faktoru veidoto situāciju un Jūsu produkta/pakalpojuma iespējamo pozīciju tajā. Tirgus izpēte ietver visaptverošu pārskatu par tirgu, kas ļauj identificēt tirgus nišas Jūsu eksporta produktam/pakalpojumam, noteikt izaugsmes iespējas, barjeras, formālos ierobežojumus iekļūšanai tirgū u.c. faktorus.

Exportea sniegtā tirgus izpēte un analīze ietver dažādas informācijas vākšanas metodes, ar mērķi noskaidrot:

  • mērķa tirgus segmenta lielumu;
  • galvenos konkurējošos produktus, to kvalitāti un cenu līmeni;
  • izplatīšanas metodes un kanālus;
  • galvenos vietējos un starptautiskos konkurentus – to lielumu, tirgus daļu, produktu kvalitāti, segmentu, finansiālo spēku, veiktos mārketinga pasākumus, attīstības plānus;
  • tirgū ieiešanas barjeras – politiskās un ekonomiskās, specifiskās dokumentācijas un sertifikāciju nepieciešamību.

Exportea piedāvā veikt vispārēju vai padziļinātu tirgus izpēti, balstoties uz Jūsu izvirzītajām vēlmēm, sniedzot detalizētu un aktuālu konkrētās nozares pārskatu.

  • Iespējams veikt divu tipu tirgus izpēti:Vispārēju tirgus izpēte – kas ietver sekundāru publisko datu analīzi (komerciālo, statistisko un valstisko datu bāzu informācijas analīze; publikāciju analīze);
  • Padziļinātu tirgus izpēti – datu iegūšana tieši no Jūs interesējošā ārvalstu tirgus:

– Konsultācijas ar Jūsu nozari pārstāvošajām pusēm – vairumtirgotājiem, mazumtirdzniecības ķēžu pārstāvjiem, veikaliem;
– Fokusgrupu diskusijas, intervijas, aptaujas;
– Potenciālo pārstāvju, izplatītāju, pircēju un gala lietotāju domu un uzvedības izpēte;
– Konkurentu analīze;
– Iespējamo klientu un sadarbības partneru raksturojums, to lielums, ģeogrāfiskais izvietojums, kā arī to prasības un vajadzības.

Atbilstoši Jūsu vajadzībām, produkta/pakalpojuma specifikai un tirgus lielumam, ir iespējams veikt abus tirgus izpētes veidus.