Framgångsrik export består av 7 viktiga steg.

Steg 1 – Produkt eller tjänst

Du bör utvärdera dig själv och din produkt/tjänst. För att kunna välja rätt produkt eller tjänst är det viktigt att bedöma exportpotentialen, vilka behov det finns i den utländska marknaden samt vilka anpassningar behövs för etableringen i en utländsk marknad. Du bör kunna svara på på tre viktiga frågor:

 1. Har min produkt/tjänst exportkapacitet?
 2. Har mitt företag kapacitet för att exportera?
 3. Marknadsval?

Steg 2 – Val av förmedlare & försäljningsstöd

 1. Marknadsundersökning
 2. Besök och undersökning på plats
 3. Marknadsföring & Representation
 4. Affärskontakter

Steg 3 – Avtal

 1. Incoterms
 2. Betalningssätt och villkor
 3. Produktspecifikationer
 4. Garanti, Service, Kvalitetskontroll
 5. Juridiska rättigheter
 6. Företagspolicy och Ansvar

Steg 4 – Framställning av varor eller tjänster

 1. Finansiering
 2. Tillverkningskapacitet
 3. Förpackning
 4. Volym
 5. Skatteåterbäring

Steg 5 – Leverans

 1. Incoterms
 2. Frakt:  land, luft eller havs transport
 3. Mellanhantering
 4. Frakttjänster
 5. Sjö  & kreditförsäkring
 6. Dokument
 7. Leverans i tid

Steg 6 – Betalning

 1. Företagspolicy och ansvar
 2. Riskhantering
 3. Kreditförsäkring
 4. Byte av äganderätt
 5. Betalningssätt och villkor
 6. Ersättning & avgifter

Steg 7 – Utvärdering och godkännande

 1. Upprätthållning av kontakter
 2. Ständiga förbättringar
 3. Kundservice & upprepade beställningar
 4. Marknadsövervakning
 5. Hitta nya möjligheter