Regler för internationell handel (Incoterms):

Incoterms är en förkortning som består av de första stavelserna av tre ord (International Commercial terms).

INCOTERMS är ett regelverk som används i internationell handel:

 • INCOTERMS minskar de oklarheter som kan uppstå i olika länders tolkningarav regler.
 • Incoterms har sammanställts av Internationella handelskammaren och omfattar världshandelns praxis. “Incoterms” är Internationella Handelskammarens (International Chamber of Commerce) varumärke.
 • Första gången den publicerades var 1936. Reglerna underlättade sammanställningen av handelsavtal och bidrog till att eliminera missförstånden vid handelstransaktioner.
 • INCOTERMS 1990 hade blivit ett populärt regelverk.
 • INCOTERMS 2000  har funnits i ett decennium.
 • INCOTERMS 2010  är den nu gällande regelverket.
 • När man inkluderar INCOTERMS regler i handelsavtal är det viktigt att hänvisa till de INCOTERM regler som gäller vid tidpunkten för avtalets ingående.

Det nya Incoterms 2010 regelverk består av 11 termer som är indelade i fyra grupper.

Förklaring om gruppernas termer:
E – Gruppen.  Säljaren har minst skyldigheter: säljaren överlämnar varorna till köparen på tidigare överenskommen plats, vanligtvis i säljarens lokaler. I praktiken hjälper säljaren oftast att lasta varorna i köparens fordon. Om köparen vill att säljaren ska vidta ytterligare åtgärder ska det fastställas i köpavtalet.
F – Gruppen. Föreskriver att säljaren levererar varorna enligt köparens instruktioner. I fall där leveransen sker i säljarens lokaler betraktas leveransen klar när
varorna lastas på köparens fordon, i annat fall är leveransen avslutad när köparen har tillgång till varorna utan att de lossats från köparens fordon.
C – Gruppen. Binder säljaren att ingå ett avtal om transportskyldigheter på normala
villkor och betala för det. Därför måste destinationen anges enligt C-termen. Enligt CIF och CIP villkoren måste säljaren försäkra varorna och betala för det.
D – Gruppen. I överensstämmelse med D-termen är säljaren ansvarig för leveransen av godset på avtalad plats eller punkt i importlandet. Säljaren skall stå för alla risker och kostnader för levereras av varorna till den avtalade platsen.

Klausuler oavsett transportsätt

 • EXW Ex Works (Fritt säljarens magasin)
 • FCA Free Carrier (Fritt lastat) (Med angiven plats)
 • CPT Carriage Paid To (Frakt betald till) (Med angiven bestämmelseort)
 • CIP Carriage and Insurance Paid To (Frakt och försäkring betald till) (Med angiven bestämmelseort)
 • DAT Delivered At Terminal(Levererat angiven terminal)
 • DAP Delivered At Place (Levererat angiven plats)
 • DDP Delivered Duty Paid (Levererat förtullat, med angiven destinationsort i importlandet)

Klausuler för sjötransport

 • FAS Free Alongside Ship (Fritt fartygets sida) (Med angiven inlastningshamn)
 • FOB Free On Board (Fritt ombord) (Med angiven inlastningshamn)
 • CFR Cost and Freight (Fri kostnad och frakt) (Med angiven destinationshamn)
 • CIF Cost, Insurance, Freight (Fri kostnad, försäkring och frakt) (Med angiven destinationshamn)