Det finns två grundläggande exportmetoder:

 • Indirekt export,
 • Direkt export.

Många företag använder båda metoder samtidigt för export av deras produkter.

Indirekt Export

Indirekt export är då export sker via lokalt baserade förmedlare. Den indirekta exporten kräver lägre investeringar, men företaget som exporterar har ingen kontroll på vare sig  sin produktion eller marknadsföring i den utländska marknaden.

Metoder för indirekt export:

 • Orderhantering från lokala köpare som i sin tur  exporterar produktionen;
 • Sökning efter inhemska köpare som representerar utländska kunder;
 • Export via Export förvaltningsbolag (EFB);
 • Export via  Export handelsbolag (EHB);
 • Franchising – mest förekommande när det gäller restauranger och återförsäljare;
 • Licensering – ett avtal som identifierar vad som licenseras: varumärke, patent, design, upphovsrätt eller programvara. Med hjälp av ett licensavtal  kan man lättare ta sig in på den utländska marknad utan att det krävs kapital investeringar eller tillverkning utomlands. Avtalet strider inte heller mot den befintliga lagstiftning och regler som finns i landet;
 • Avtals tillverkning;
 • Piggyback marknadsföring – låg kostnads strategi för inträde i ny marknad där två företag (ej-konkurrerande)   representerar sin produktion tillsammans i respektive marknad. Eller med andra ord så är det en överenskommelse, där två eller flera företag hjälper varandra att marknadsföra sina produkter, där produkterna kompletterar varandra och inte konkurrerar med varandra;
 • Remarketing – kunduppföljning;
 • Export grossist – grossist företag som köper upp opackade produkter från leverantören/tillverkaren  för försäljning utomlands under sina egna varumärken.  Fördel med export grossist företag är reklam. En av nackdelar med den typ av verksamhet är att det kan leda till förekomst av identiska produkter med olika varumärken och prissättningen på marknaden. Det innebär att export företags aktiviteter kan hindra tillverkarens export insatser.

Fördelar med indirekt export:
+ Snabb tillgång till marknaden;
+ Möjlighet att kunna koncentrera resurserna på produktionen;
+ Få eller inga finansiella förbindelser. Vanligtvis så täcker exportpartnern de flesta kostnader för försäljning utomlands;
+ Låga risker för företag som tycker att den lokala marknaden är viktigast och även för företag som fortfarande utforskar möjligheterna, utvecklar sin verksamhet, marknadsföring samt försäljnings strategier;
+ Ledningsgruppen kan fokusera på företagets huvudverksamhet;
+ Ingen direkt styrning av processer inom export behövs.

Nackdelar med indirekt export:
– Högre risker än med direkt export;
– Lite eller ingen kontroll över var sig distribution, försäljning, eller marknadsföring o.s.v i jämförelse med direkt export;
– Inga möjligheter att lära sig hur man gör affärer i andra länder;
– Fel val av marknad och distributör kan leda till fel otillräcklig feed-back inom marknaden och kan påverka den totala resultat för verksamhet;
– Även risk för lägre försäljning i jämförelse med direkt export på grund av att valet när det gäller marknad och distribution görs av  export partners.

Indirekt export tillämpas mest inom företag som väljer att undvika finansrisker eftersom de betraktar dessa som hot mot att uppnå verksamhetsmål.

Direkt export

Direkt export är det mest grundläggande sättet att exportera, baserad på tillverkning i hemlandet och erbjuder bättre kontroll över distributionen. Direkt export fungerar även bäst om volymerna är små.

Det finns  följande typ av  metoder för direkt export:

 • Säljrepresentanter  – representerar utländska distributörer/tillverkare på den lokala marknaden mot en överenskommen provision på försäljningen. Erbjuder tillverkaren lokala tjänster så som reklam, presentationer av produktionen, tullformaliteter samt de juridiska rådgivning.
 • Distributörer som importerar – köper in själva produkter och säljer de vidare i den lokala marknaden till både grossister och/eller återförsäljare.

Fördelar med direkt export:
+ Kontroll över den utländska marknaden och val av utländska representanter;
+ Mycket bra återkoppling i form av information från den valda marknaden;
+ Bättre säkerhet när det gäller varumärkesskydd, patent, förtroende och annan typ av immateriella tillgångar;
+ Har potentiellt högre säljvolymer än vid indirekt export.

Nackdelar med direkt export:
–  Högre kostnader vid uppstarten samt högre risker än jämfört med direkt export;
–  Större informations krav;
–  Längre tid för att ta sig in i marknaden i jämförelse med indirekt export.

Export kan delas in i tre kategorier beroende på vad för typ av varor som exporteras:

 • Handels Export – innebär export av fysiska varor, tex färdiga plagg, tillverkade varor, möbler, konstverk o.s;
 • Service Export – innebär export av ej fysiska varor såsom professionella tjänster, tekniska tjänster och  service tjänster i övrigt;
 • Projekt Export – innebär att ett företag etablerar ett projekt i ett annat land. Tex vetenskapligt utvecklad plan för att uppnå ett visst mål inom en viss tid.