Vad är ett Exportförvaltnings bolag eller EFB och vilka tjänster kan de erbjuda:

 • Ett Exportförvaltnings bolag (EFB) fungerar som extärn marknadsavdelning  när det gäller export och representerar din produkt samt andra icke konkurreraande tillverkare.
 • Ett Exportförvaltnings bolag är ett lokalt eller internationellt företag som verkar som försäljningsagent samt distributör för lokala företag som exporterar. För det mesta samarbetar det med företag som har internationella affärsverksamheter.
 • Ett Exportförvaltnings bolag är ett oberoende företag som fungerar som exklusiv extern marknadsavdelning för icke konkurrerande tillverkare och jobbar hårt för kundens export framgång.
 • Ett Exportförvaltnings bolag har vanligtvis ett avtal med tillverkaren för att ta hand om deras export. EFB kan representera en hel produktlinje eller enbart en del av det. I överensstämmelse med kundens behov får EFB ofta exklusiva rättigheter att sälja produkten i internationella marknader men det är inte som regel.
 • Ett Exportförvaltnings bolag är ett konsultföretag som fungerar som en export enhet utanför företaget. De största fördelar med att använda sig av EFB är att kunna ta vara på bolagets specifika kunskaper och erfarenheter inom exportfrågor. Oftast har export förvaltnings bolag ej rättigheterna till produkterna som exporteras utan tjänar på provisioner för varje export.
 • Ett Exportförvaltnings bolag ger din affärsverksamhet  långsiktiga försäljnings och inkomst möjligheter till  mycket lägre kostnader vid uppstart  än om du skulle börja exportera  på egen hand.
 • Ett Exportförvaltnings bolag har långvariga och etablerade försäljnings nätverk utomlands. I vissa fall har dessa bolag även dotterbolag och lagerbolag i dessa marknader. Som oftast så tillsätter EFB export agenter eller representanter samt skapar närverk med exklusiva distributörer i varje utländsk marknad.

Det mest vanliga är att Exportförvaltnings bolag jobbar på följande sätt:

 • Som agent – EFB utför marknadsföring på den utländska marknaden, och tar emot beställningar från utländska kunder i tillverkarens namn. Fakturering sker i tillverkarens namn och EFB tar hand om alla detaljer för export affären. Tillverkaren själv tar risken för utebliven betalning och ansöker om lån för utländska kunder. EFB agent får betalt i provision från export affären. EFB kan ge råd angående export priset men tillverkaren har sista ordet när det gäller prissättningen;
 • Som distributör – EFB kan verka som exklusiv distributör  för tillverkaren. EFB köper upp tillverkarens produkter och säljer de till utländska kunder för sitt fastsatta pris. I denna variant ansvarar EFB även för faktureringen och tar risken för utebliven betalning. Det är viktigt att understryka att i det fall som EFB verkar som distributör, så händer det att tillverkaren inte har kontroll över exportpriset och saknar information om vilka som är de utländska kunder.

Det är viktigt att inte förväxla ett Exportförvaltnings bolag med ett Export Handelsbolag (EHB), som är mycket likt ett Exportförvaltningsbolag men det finns några viktiga skillnader:

 • Ett Export Handelsbolag är en organisation som specialiserar sig på inköp på uppdrag av utländska företag. EHB har ingen ingen lojalitet till någon specifik tillverkare. De söker bara efter de bästa villkor för deras kunder.
 • Ett Export Handelsbolag har oftast rätt till produkten och köper upp den direkt.
 • Ett Export Handelsbolag fungerar som exportavdelning.
 • Ett Export Handelsbolag styrs av efterfrågan och är fokuserad på ett avtal.
 • Ett Export Handelsbolag identifierar vad utländska konsumenter skulle vilja lägga sina pengar på och därefter söker inhemska företag som är redo att exportera, medan EFB söker efter lämpliga kunder.