Export – vad betyder det

Olika källor förklarar på olika sätt vad uttrycket “Export” står för. Så vad är då egentligen export och vad betyder det?

Ursprungligen termen ‘export’ kommer från slutet av 1400-talet och betyder ‘ta bort‘ från latinska exportare,från ex- ‘ut’ + portare ‘bära’.

Den nuvarande betydelse för termen‘export’ är daterad från 1600-talet.

Vi har gjort en sammanfattning över vanligaste definitionerna och förklaringar:

 • Export – En del av internationell handel där varor produceras i ett land och transporteras till ett annat land för framtida försäljning eller handel. Försäljning av dessa varor ökar i sin tur det producerade landets bruttoproduktion.  Inom försäljning kan export även användas i form av utbyte mot andra produkter eller tjänster.
 • Export – Den äldsta formen av ekonomiska transaktioner och förekommer mest mellan länder som har färre restriktioner såsom tullavgifter och subventioner för handel.
 • Export – skicka varor eller tjänster över nationsgränserna.
 • Export – Inhemsk producerade varor och tjänster som säljs till kunder i ett annat land, med mål att sälja och realisera produktion för utländsk valuta.
 • Export – Skicka eller transportera varor utomlands till en annan tullområde; separera varorna från varuutbudet i ett land och öka varuutbudet i ett annat land.
 • Export – Varor eller annat typ av handelsprodukt skickas ut från ett land till ett annat land.
 • Export och Import är det två viktigaste delar när det gäller internationell handel.
 • En ekonomi som har möjlighet att exportera växer mer genom att sälja varor och tjänster i större omfattning.

Varför behövs export

Om du inte är säker på om du ska börja med export eller inte så har vi listat några av fördelar export kan ge dig:

 • Ökad försäljning och vinst. Försäljning av varor och tjänster i nya marknad ökar omsättning och intäkter från försäljning. Lönsamhet ökar även långsiktigt när exportförsäljning fortsätter och export utvecklingskostnader är täckta.
 • Ökning av konkurrenskraft lokalt. De flesta företag har blivit konkurrenskraftigare inom den inhemska marknaden innan de startar verksamhet utomlands. Erfarenhet från den lokala marknaden ger även möjligheter att utveckla bättre strategi för verksamhet internationellt.
 • Förvärv av marknadsandelar globalt. När företag startar upp internationell verksamheter så finns chanser att öka sina marknadsandelar med delar i den stora globala marknaden.
 • Spridning. Att sälja i olika marknader ger företag en möjlighet att sprida sin affärsverksamhet och på så sätt fördela risken. Verksamhet är inte längre bunden till det ekonomiska kretsloppet i ett specifikt land eller ändringar i den inhemska marknaden.
 • Lägre kostnader per enhet. För inträde i en utländsk marknad så behövs det oftast en utökning av tillverkningen. Ökad tillverkning i sin tur leder till lägre kostnader per tillverkad enhet och mer effektiv användning av befintliga resurser.
 • Utjämning när det gäller säsongsstyrd efterfråga. Företag som lokalt kan sälja sina produkter eller tjänster bara säsongsmässigt, kan få möjligheter att sälja i andra marknader där säsongen fortsätter.
 • Verksamhetsutveckling. Företag som startar export aktiviteter ofta behöver närvaro eller representanter i den utländska marknaden som i sin tur leder till utökning av verksamhet.
 • Försäljning av överskottsproduktion. Företag som av någon anledning har överskottsproduktion kan får en möjlighet att realisera produktionen utomlands utan att behöva gå ner i pris eller tom kasta produkterna.
 • Skaffa nya kunskaper och erfarenhet.  När man  startar upp en verksamhet utomlands så ger det ofta  nya värdefulla idéer, information om ny teknik, nya metoder inom marknadsföring och utländska konkurrenter. Det kan hjälpa företaget inte bara att  lyckas och nå framgång utomlands utan även lokalt.
 • Längre tidscykel för produkten. Många produkter genomgår flera steg såsom introduktion, utökning, mognad och minskande som avslutande steg för användbarhet i den specifika marknaden. När produkten når den sista etappen, mognad på en viss marknad, kan samma produkt framgångsrikt  införas i en annan marknad där produkten aldrig marknadförts förr.