Företag, som sysslat med exportverksamhet under en längre tid eller som planerar att påbörja export till en ny marknad för första gången, behöver ofta råd.

“Exportea” kan vara Din rådgivare för att hjälpa till att lösa problem eller besvara frågor, som:

  • Vilken metod är bäst lämpad för ditt företag när det gäller export?
  • Hur ska distribution av produkterna ske i den valda marknaden?
  • Var ska företaget producera sina produkter för den utländska marknaden?
  • Vilka är de vanligaste misstag du bör undvika när du exporterar?
  • Vilken strategi ska ditt företag använda när det gäller utveckling av ett export projekt?
  • Vilken export metod passar bäst till era produkter?
  • Gynnar lagar i det valda landet en särskild metod för att exportera?
  • Vilka av INCOTERMS regler bör användas?
  • Vilka förberedande aktiviteter du bör genomföra innan du startar / utökar export?

“Exportea” kan hjälpa dig att lära mer om olika aspekter av export och internationell handel. Eller ge dig stöd i situationer, när du bara behöver få höra en oberoende åsikt om marknaden!
Våra kunders framgångsrika erfarenhet visar, att “Exportea” Team är bra rådgivare, med bra strategi, som kan hjälpa dig att identifiera de starka sidorna i din verksamhet, vi tror på dig och din framgång och garanterar en individuell lösning och sekretess.