Beredskaps analyser inför export

Målet med denna tjänst är att bedöma produktens/tjänstens hållbarhet i den valda export marknaden.

Våra tjänster omfattar:

  • Identifiering av var det finns plats för produkten eller tjänsten i de olika export marknaderna – marknadsvalsanalys,
  • Bedömning av  företagsledningens beredskap och  förståelse om det som händer på den  utländska marknader samt språkkunskaper,
  • Bedömning av företagskapacitet,
  • Riskanalys,
  • Analys – kunden starka och svaga områden.