Marknadsanalys

Marknadsanalysen omfattar alla metoder för att samla ihop information när det gäller att avgöra i vilken marknad ditt företag och produkt har den bästa möjligheten.
“Exportea” erbjuder följande tjänster när det gäller marknadsanalys:

  • Marknadscheck – en begränsad, men grundläggande marknadsanalys som omfattar en analys av tillgängliga offentliga uppgifter, sammanställning av data hämtade direkt från olika källor såsom:

– Myndigheter och branschorganisationer,

– Media, Nyheter.

  • Marknadsanalys – genomgripande marknads studie som kartlägger förutsättningarna för ditt företag på den nya marknaden. Detta innebär kontakter med institutioner och företag samt sammanställning av information hämtad direkt från den marknadsområde som intresserar ditt företag:

– Personliga möten med berörda aktörer/företag i respektive land,

– Personliga intervjuer med med distributörer – grossister, butikskjedjor och affärer,

– Fältanalyser,

– Målgruppsanalys,

– Rekryteringsanalys,

– Konkurentsanalys,

– Personlig kontakt med de potentiella representanter,uppköpare, distributörer och/eller slutanvändaren,

– Djupare analys av potentiella kunder – kundtyp, omfattning, den geografiska spridning samt analys av kundernas behov, krav och vad som styr deras val av produkt.

Båda marknads studierna ger en övergripande bild om marknaden både inifrån  och utifrån. Våra marknads studier anpassas så att det bäst passar dina mål och behov..
Marknadsanalysen innehåller även en omfattande översikt för respektive marknad och ger dig möjligheten att förstå vilken marknadsstrategi bäst passar dina produkter, bedömmer tillväxtpotentialen samt kartlägger eventuella hinder och formella restriktioner inför etablering i marknaden.