Produktcertificering för Ryska, Vitryska och Kazakstanska marknad

Varje marknad har sina egna spelregler

För att utan besvär kunna importera till Ryssland är det nödvändigt att göra sig bekant med de regler som gäller för varor som skall säljas på den ryska marknaden. Huvudargumentet är produktkvalitetssäkringen och motsvarigheten till vissa styrdokument och lagar.

Rysslands produktcertifiering och utfärdande av certifikat

Rospotrebnadzor – Rysslands statliga registrering är ansvarig för produktcertifiering och motsvarighetsdeklarering, d.v.s. man bedömer hur importerade varor motsvarar de ryska kraven. I bedömningsprocessen ingår utfärdandet av motsvarighetscertifikat och motsvarighets deklaration. För vissa produkttyper är det nödvändigt att ansöka om ett statligt Rospotrebnadzor registreringsbevis. Produktcertifieringen sker i överensstämmelse med Ryska normer eller godkända tekniska regler.

Man kan få certifikat för serieproduktion eller för enstaka partier. Dokumenten utfärdas av auktoriserade cerifieringsinstitut och är gilltiga i hela Ryssland oavsett i vilken region dde är utfärdade.

Enligt reglerna sker certifieringen i flera steg, det första är att lämna in ansökningsblanketten och alla tillhörande dokument till de auktoriserade institutionerna. Efter resultaten på laboratorietesterna utfärdas ett expertutlåtande, vilket i sin tur leder till att man får ett godkännande på inlämnad ansökan.

Deklaration om motsvarighet är ett officiellt dokument, som intygar produktens kvalitet, d.v.s., deklarationen fungerar som ett godkännande av produktens kvalitet och den här deklarationen är ett obligatorisk och bindande dokument för ett flertal produktgrupper. Deklarationen utfärdas endast till lokala (ryska) tillverkare eller leverantörer med juridiskt status eller till enskilda firmor som är registrerade i Ryssland.

Frivillig och obligatorisk produktcertifiering i Ryssland – mottagande av motsvarighetscertifikat

Produktcertifieringen är uppdelad i två huvudsystem, som innefattar olika ansökningsformer – en så kallat frivillig och en obligatorisk produktcertifiering.

Den obligatoriska motsvarighetsbedömningen, inklusive deklarationen, gäller för produkter som har obligatoriska säkerhetskrav. Den frivilliga certifieringsproceduren görs på eget initiativ, men att ha ett sådant certifikat är mycket viktigt för konsumenten. Av den anledningen brukar företagen genomgå den frivilliga certifieringen för varorna de vill sälja. Rent praktiskt betyder detta att det är viktigt för konsumenten att det finns dokument som intygar om produktkvaliteten. Och då spelar det ingen roll om intyget är från den obligatoriska eller frivilliga proceduren. Båda dokumenten intygar om produktens säkerhet och det är det är det viktigaste för konsumenten.

Mer information om gällande regler för certifiering finns på den Federala agenturen för tekniska regler och metrologi webbsida: (Rosstandart) – www.gost.ru

För tillverkare av animaliska produkter

Den Federala veterinär- och växtskyddstjänsten är en statlig myndighet som ansvarar för kontroll och övervakning inom djurhälsa, växtskydd, säker användning av bekämpningsmedel och jordbrukskemikalier, underhåll av markens bördighet, kvalitet och säkerhet av spannmål, tillverkning av foder, förädling av biprodukter från säd och mark (jordbruksmark), offentliga skyddsfunktioner mot sjukdomar från människor och djur.

För att kunna exportera animaliska produkter till Ryssland behövs importtillstånd från ovan nämnda myndighet. Mer information om de olika kraven finns på den Federala veterinär- och växtskyddsmyndighetens webbsida (Rosselhoznadzor): www.fsvps.ru

Den Federala myndigheten som övervakar konsumentskydd och människors välfärd

Så som tidigare nämnts så behöver vissa produkter ett statligt registreringsbevis. Mer om kraven och villkoren som ställs kan hämtas på den Federala myndighetens (som övervakar konsumentskydd och människors välfärd) hemsida (Rospotrebnadzor): www.rospotrebnadzor.ru

Tullunionen

I enlighet med avtalet från den 7 oktober 2007 ingår Vitryssland, Kazakstan och Ryssland i Tullunionen.
Det högsta organet för tullunionen är Internationella rådet, som består av delstaternas regeringsledare.

Efter avtalet av den 6 oktober 2007 har Tullunionens medlemstater bildat en kommission som fungerar som en permanent myndighet för tullunionen.

Tullunionen syfte är att skapa ett enat tullområde utan tullavgifter och ekonomiska restriktioner för medlemstaterna, förutom särskilda skyddsåtgärder mot dumping, och kompensationskrav. Inom ramen för tullunionen tillämpas enade tullavgifter och andra gemensamma handelsåtgärder gentemot tredje land.

Under 2009 genomförde Tullunionens kommission och representanter för medlemsstaterna en mängd åtgärder för att slutföra avtalets rättsliga formuleringar och detta inkluderade även gemensamma tullavgifter, tullagar och domstolsregler.
Mer information om dokumenten som reglerar kraven på varor som förs in i Tullunionen finns på Tullunionens kommissions hemsida: www.tsouz.ru .

Tullfrågor

Mer information om alla frågor som rör förtullning kan man hitta på Federala tullverkets hemsida -www.customs.ru och i rådgivnings portalen ”Virtuella tullen” – www.vch.ru

Certifiering – från teori till praktik

Nu när du har läst igenom den inledande informationen är det dags att försöka tillämpa kunskaperna i praktiken. Skicka oss din förfrågan och vi kommer att så fort som möjligt att ge dig råd. Förfrågan ska innehålla namnet på produkten, tullkoden och en kort beskrivning av produkten och användningsområde.