Sammanställning av en Exportplan

Exportplanen är en del av affärsplanen. Precis på samma sätt som planering är viktig vid uppstartandet  av ett företag så är det lika viktigt att vara väl förberedd innan man startar export till nya internationella marknader.
Planen ger kunden en möjlighet att utvärdera de potentiella fördelar och risker för verksamheten samt beskriver strategi som ska tillämpas för att kunna uppnå de mål man sätter gällande försäljning internationellt.
Vi hjälper dig med att samla ihop nödvändig information för att sätta ihop en logisk plan, som ger dig en ordentlig grund när du väl börjar ta tag i export frågorna.
Vi kommer att diskutera igenom vad du behöver veta om export och hjälpa dig systematisera informationen. Våra tjänster inkluderar även internationella marknadsundersökningar, export planering, marknadsföring, de ekonomiska aspekter, logistik och rättsliga aspekter, som i sin tur ger dig möjlighet att se igenom ditt bolags nuvarande status, interna mål och engagemang.