Om oss – Affärsprinciper

Vår Vision och Värderingar styr vårt sätt att agera.

Exporteas Vision är att bli det största och mest tillförlitliga bolag inom export förvaltning i Öst- och Centraleuropa. Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap när det gäller etablering  i nya exportmarknader, eftersom vi är väl medvetna om att – Din framgång är vår framgång.

Teamwork  – vi prioriterar lagarbete i allt vi gör

Snabbhet – vi är pålitliga och noggrann

Effektivitet – vi har fokus både på kostnads- och tidseffektivitet

Kvalitet – vi strävar efter bästa möjliga kvalitet

Närvaro – vi anser att vår närvaro i dom olika marknaderna är en av våra största tillgångar det vi jobbar hårt  med att stärka

Konfidentialitet – vi värnar om våra kunders förtroende och garanterar konfidentialitet i informationsflödet

Framgång i fokus – vi strävar efter våra kunders framgång

Öppenhet – vi är alltid öppna för förhandlingar för att finna de bästa lösningar

Kundbelåtenhet – vår framgång är kunder som lyckats och nått sina mål tack vare våra tjänster

Pålitlighet – vi anser att ömsesidigt förtroende och pålitlighet är en viktig och självklar del av vår affärsrelation

Respekt för individuella behov – vi respekterar våra kunders specifika behov och garanterar alla våra kunder effektiva lösningar och personlig service